กายวิภาคของหนังตา (Anatomy of Eyelid)

Updated: Apr 22

  • เปลือกตาเรา แบ่งเป็นหน้า และหลัง

  • ส่วนด้านหน้า เป็นชั้นผิวหนังและกล้ามเนื้อบางๆ

  • ส่วนด้านหลัง เป็นเยื่อบุอ่อนผิวลื่น และแผ่นกระดูกอ่อนชั้นตา

Conjuctiva (2)Reference

  1. Ocular Adnexal Lesions

  2. Youtube Ophthalmology 068 a Conjunctiva Eye What is Anatomy Structure Where Parts Palpebral Bulbar Fornix

1 view0 comments

Recent Posts

See All

น้ำมะพร้าว ทำให้แผลหายเร็วได้จริงหรือเปล่า?

น้ำมะพร้าวที่พูดถึงนี้คือ น้ำมะพร้าวอ่อน จากความรู้ว่าฮอร์โมน เอสโตเจน สามารถกระตุ้นให้แผลหายได้เร็วขึ้น ซึ่งยังอยู่ในขั้นทดลองทำในหนูที่ตัดรังไข่ออก (เมื่อตัดรังไข่ ก็จะทำให้ขาดฮอร์โมนเพศหญิง หรือ เอ