ตาสองชั้น เกาหลีสไตล์


Reference

1. Double-Eyelid Operation: Orbicularis Oculi–Levator Aponeurosis Fixation Technique , Jung I. Park

8 views0 comments