ประชุมวิชาการ GI Survival Guide for Interns & Medical Students

YouTube 8 พค 2021

2.42 / 6.33.48

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Pathogen of HT - 95% เป็นแบบ chronic หรือ Essential idiopathic HT MAP equation - เป็น guide ในการ Dx , Rx MAP (Mean Arterial Pressure) = CO (cardiac output) * SUR (systemic vascular resistance) CO =