ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ประจำปี ครั้งที่ 39 วันที่ 18 Rheumatoid arthritis for internists

 • เรื่อง Rheumatologyสำหรับ medicine

RA Rheumatoid Arthritis

 • chronic polyarthritis , symmetric

 • บางคนมาตั้งแต่อาการเริ่มต้น อาจจะยังไม่เป็นทั้งสองข้าง - มาด้วยAcute Mono or Oligo แล้วค่อยมาเป็น polyarthritis

 • ถ้ามาตั้งแต่แรก อาการยังไม่ classic , อาจจะบอกยาก

 • Serologic tests เช่น Rheumatoid Factor and/or anti-CCP ab - จริงๆไม่ได้เป็นตัว Dx

 • แต่ควรจะต้องมีอาการก่อน

 • ปวดข้อ PIP , MCP ,wrist

 • Morning stiffness > 1 hr อาจจะบอกว่าแค่รู้สึกขัดๆ ไม่ได้ปวดมาก

 • อาการเป็นมากขึ้น ถึง เปิดยาสีฟันไม่ได้ , เปิดขวดน้ำไม่ได้

 • ข้อบวม แดง

 • RA chronic เมื่ออาการ > 6wk เพื่อให้แน่ใจว่านานพอ

 • แต่ว่า viralบางตัวก็เรื้อรังได้ เช่น Rubella , Chikungunya, Ch HCV

 • การ Dx เน้น skill joint examination

 • ส่วนอื่นๆ พอช่วยได้บ้าง e.g. USG , MRI

 • แต่ไม่แนะนำเจาะ serology


บวมข้อนิ้ว Inflammatory polyarthritis
บวมข้อนิ้ว Inflammatory polyarthritis

ตรวจข้อ PIP กดทั้งด้านบน และด้านล่าง
ตรวจข้อ PIP กดทั้งด้านบน และด้านล่าง

กดที่ MCP
กดที่ MCP

กดที่ MCP ด้านล่างด้วย
กดที่ MCP ด้านล่างด้วย

USG ภาพบน capsule MCP swelling มากขึ้น
USG ภาพบน capsule MCP swelling มากขึ้น

ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ประจำปี ครั้งที่ 39 วันที่ 18 Rheumatoid arthritis for internists 5.10/25.56

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Blood Science Principle and Pathology 2014

9. Immunopathology 9.2 Basics of Immune system Monocytes ใน blood , ถ้ามันเข้าไปอยู่ใน tissue such as skin/lung ~ มันจะกลายเป็น macrophage Basophils -ถ้าเข้าไปใน tiss จะกลายเป็น mast cells different