รีวิวและข้อมูลการใช้งานเครื่องดมยา Aespire 7100

  • มี Electronic PEEP , Volume Mode

  • Cardiovascular / respiratory gas monitoring


Detail aespire 7100
Detail aespire 7100


O2 flush
O2 flush

Pipeline connection
Pipeline connection

Pressure guage airway
Pressure guage airway

ACGO  Auxillary common gas outlet
ACGO Auxillary common gas outlet
  • ACGO ใช้เพื่อส่งflesh gas ไปยัง circuit

0 views0 comments

Recent Posts

See All

เครื่องดมยา Datex-Ohmeda

Function การทำงานของเครื่องดมยาประกอบด้วย Vaporizers Monitor Scavenging system ทั้งหมดรวมกันเรียกว่า anesthesia workstation ระบบประกอบด้วย 2 ส่วน Electrical unit และหลังๆ จะเริ่มมีแบบ computer เข