“อ้วน...ครบวงจร” | Live งานเสวนาจุฬา

Link

- Endocrine , เวชศาสตร์กีฬา , Surgery

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Pathogen of HT - 95% เป็นแบบ chronic หรือ Essential idiopathic HT MAP equation - เป็น guide ในการ Dx , Rx MAP (Mean Arterial Pressure) = CO (cardiac output) * SUR (systemic vascular resistance) CO =