top of page

เทคนิค หลักการ และจุดสำคัญก่อนทำตาสองชั้น

โดยการประเมินก่อนทำตา ว่าคนไข้เคยทำตามาก่อน หรือทำครั้งแรก ไขมันเยอะมากน้อยแค่ไหน ชั้นตาที่ต้องการเป็นอย่างไร สูงสายฝ หรือ สายก. เกาๆไม่ต้องสูงมาก ธรรมชาติก็ดูหวานดี

ชั้นตาที่ทำ มักจะใช้ 6-8 ม.ม. ก็ถือว่าใกล้เคียงกับบ้านเรา แต่ที่แตกต่างคือทั้งแบบ ชอบตาแบบหัวเปิด ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นพิมพ์นิยมสำหรับเรา , มีเพียง 30% ที่บอกว่าชอบหัวปิด , แต่คนไข้ของหมอ เกือบร้อยครับ ที่ชอบแบบหัวเปิดReference

1.Techniques, Principles and Benchmarks in Asian Blepharoplasty

William P. D. Chen MD

6 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page