โรคหอบหืด อาการและการดูแลรักษา

Updated: Aug 4

เกิดจากภาวะอักเสบของทางเดินหายใจ หลอดลม ทำให้เกิดอาการหายใจแน่น หอบเหนื่อย หายใจแล้วมีเสียงวีดๆ

โรคหอบหืด เป็นโรคทางเดินหายใจที่มีลักษณะหายได้ และกลับมาเป็นใหม่ได้ , แต่กรณีที่เป็นชนิดหอบหืดเรื้อรัง พวกนี้ อาจจะไม่หายเอง หรือมีอาการเป็นหนักมากขึ้นเรื่อยๆ
Reference

  1. Harrison P2339

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Blood Science Principle and Pathology 2014

9. Immunopathology 9.2 Basics of Immune system Monocytes ใน blood , ถ้ามันเข้าไปอยู่ใน tissue such as skin/lung ~ มันจะกลายเป็น macrophage Basophils -ถ้าเข้าไปใน tiss จะกลายเป็น mast cells different

Alternative Medicine Interventions for Covid-19

1. Introduction to Covid-19 2. Medicinal Plants as Covid-19 Remedy 6. Drug for the Treatment of Covid-19 Introduction Dexamethasone Remdesivir virus เข้ามาใน host cell จากนั้น ก็จะใช้ raw material ใน