ประเมิน 7 กุญแจดอกสำคัญ ก่อนทำตาล่าง

  • ก่อนจะรักษาทำผ่าตัดแก้ปัญหา หางตาห้อย หรือ หางตาหย่อนของถุงใต้ตา หรือ ตาล่าง เราต้องประเมินก่อนว่า ลักษณะก่อนทำ เป็นอย่างไร

  • อายุมากขึ้น เราจะพบว่า ตาล่าง จะเริ่มหย่อน บางคนหย่อนมาก จนดูเหมือนตาแหกลงมา เห็นเยื่อบุตาขาวด้านใน หรือบางคนอาจจะเกิดจากหลังทำผ่าตัดตาล่าง ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกัน


ประเมินทิศทาง ระหว่างกระดูกโหนกแก้ม กับผิวลูกตาReference

  1. O A Retrospective Review of Patients Undergoing Lateral Canthoplasty Techniques to Manage Existing or Potential Lower Eyelid Malposition: Identification of Seven Key Preoperative Findings

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Blood Science Principle and Pathology 2014

9. Immunopathology 9.2 Basics of Immune system Monocytes ใน blood , ถ้ามันเข้าไปอยู่ใน tissue such as skin/lung ~ มันจะกลายเป็น macrophage Basophils -ถ้าเข้าไปใน tiss จะกลายเป็น mast cells different