ผ่าตัดตกแต่งลดปลายจมูก ลดจมูกชมพู่

Updated: Mar 18

  • การทำผ่าตัดลดปลายจมูกที่ใหญ่ ที่เรียกว่า จมูกชมพู่ หรือจมูกโชเลย์ คือจมูกตรงกลางส่วนล่างที่เรียกว่าปลายจมูก ใหญ่ โดยถ้าเราวัดปีกจมูกจากด้านหนึ่ง ไปด้านหนึ่ง , แต่ส่วนตรงกลางจมูก มีขนาดกว้างกว่า 60% ของฐานปีกจมูกทั้งหมด

  • การที่ใหญ่ เกิดจากกระดูกอ่อนที่มีลักษณะคล้ายปีกผีเสื้อค่อนข้างใหญ่ , การทำผ่าตัดเพื่อลดปลายจมูก ทำแบบโอเพ่น หรือเปิดยกเนื้อปลายจมูก ให้เห็นกระดูกอ่อน และตัดออก

  • พร้อมทั้งเย็บกระดูกอ่อนทั้งสองข้าง เรียกว่าเย็บโดม เพื่อให้ปลายเล็กลง

  • แต่บางคน อาจจะมีเนื้อจมูกใหญ่ โดยที่กระดูกอ่อนปลายจมูก ไม่ได้ใหญ่มาก ดังนั้น เรามาแบ่งกลุ่มก่อนว่า คนที่มีปลายจมูกใหญ่ จะใหญ่จากสาเหตุอะไรเป็นหลัก แบ่งเป็นกลุ่ม

  1. ผิวเนื้อปลายจมูกไม่หนา , แต่กระดูกอ่อนปลายจมูกใหญ่

  2. ผิวเนื้อปลายจมูกหนา แต่กระดูกอ่อนปลายจมูกเล็ก

  3. ผิวเนื้อปลายจมูกหนา และ เนื้อใต้ผิวปลายจมูกหลวมๆ

  4. ผิวเนื้อปลายจมูกหนา และเนื้อใต้ผิวปลายจมูกแน่น


Reference

  1. Bulbous Tip Correction Focusing on Skin Soft Tissue Envelope in Asian Rhinoplasty

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Blood Science Principle and Pathology 2014

9. Immunopathology 9.2 Basics of Immune system Monocytes ใน blood , ถ้ามันเข้าไปอยู่ใน tissue such as skin/lung ~ มันจะกลายเป็น macrophage Basophils -ถ้าเข้าไปใน tiss จะกลายเป็น mast cells different