top of page

ผ่าตัดเปิดหัวตา พร้อมๆกับทำตาสองชั้น

Updated: Mar 19, 2021

 • คนไข้ที่มีหัวตาปิด และมาทำตาสองชั้น โดยไม่ได้เปิดหัวตาร่วมด้วย อาจจะทำให้ดูไม่สวยใสเท่าไร , เพราะฉะนั้น ก่อนทำ เราก็ควรจะประเมินลักษณะตากันก่อนว่า คนไข้มีหัวตาปิดหรือเปล่า

 • คนที่มีลักษณะหัวตาปิดมาตั้งแต่เกิด มักจะเป็นสองข้าง และลักษณะนี้ ถือว่าเป็นลักษณะการแสดงออกทางยีนอีกรูปแบบหนึ่ง

ขั้นตอนการทำผ่าตัดตาสองชั้น พร้อมเปิดหัวตา


 • หลังจากประเมินความสูงของชั้นตาที่คนไข้ต้องการแล้ว เช่น ประมาณ 6-8 ม.ม.

 • ส่วนด้านในหัวตา กำหนดความกว้างของหัวตา ทั้งด้านนอก และด้านใน


วาดความสูงชั้นตาและ เปิดหัวตาไปพร้อมกัน
 • กรีดเพื่อตัดหนังตาและกล้ามเนื้อที่ตกออก

 • ถึงใกล้ๆหัวตา กรีดและตัดกล้ามเนื้อที่ยึดหัวตาปิด, พลิกด้านในของหัวตาปิดออกมา และเย็บยึดด้านนอกไว้

 • ตรงหัวตา เย็บยึดกับเยื่อหุ้มกระดูก เพื่อไม่ให้เด้งกลับไปปิดหัวตาใหม่


วิธีเปิดหัวตา โดยดึงยึดด้านใน ออกมาด้านนอก
 • หลังทำผ่าตัด ตัดไหม 7 วัน

 • แผลจะค่อยๆจางลงในช่วง 6 เดือน

สรุปการทำเปิดหัวตา ร่วมกับการทำตาสองชั้น

 • คนที่มีหัวตาปิด จะมีลักษณะด้านในของหัวตา ถูกหนังตามาคลุมทับ ทำให้เห็นช่องตาแคบลง รวมถึงขนตาจะเห็นน้อยลงด้วย

 • การทำผ่าตัดเปิดหัวตา จะทำให้เห็นช่องตากว้างขึ้น และขนตาด้านในดูขยาย และชัดขึ้น

 • การเปิดหัวตามีหลายวิธี พยายามหาวิธีที่จะเกิดแผลเป็นให้เห็นน้อยที่สุด

 • และความตึงบริเวณหัวตาที่ทำน้อยสุด เพื่อให้โอกาสกลับมาปิดอีกที น้อยลงด้วย

 • สาเหตุหลักๆของหัวตาเปิด เกิดจากกล้ามเนื้อรอบเปลือกตา วิ่งไปตำแหน่งผิดปกติ ไปเกาะด้านในเอ็นยึดหัวตา ,เพราะฉะนั้นการทำผ่าตัดเปิดหัวตา จะเปิดตัดกล้ามเนื้อที่วิ่งผิดปกตินี้ด้วย

 • ตอนพลิกหัวตาปิดให้เปิดออกมา ต้องพยายาให้ตึง ไม่ให้ยู่ และดูความแตกต่างของผิวหนังส่วนที่เป็นเปลือกตา ซึ่งจะบางกว่าส่วนที่ใกล้จะกับจมูก จะหนากว่า ทำให้เห็นรอยแผลเป็นได้

 • ส่วนการเย็บบริเวณหัวตากับเยื่อกระดูก จะเย็บแบบไม่ตึงเกินไป เพื่อไม่ให้ดูไม่เป็นธรรมชาติ


หัวตาปิด เปิดหัวตา ทำให้ช่องตาดูกว้างขึ้น
หัวตาปิด , เปิดหัวตา ช่วงใหม่ๆ ยังมีรอยแดง


ไขมันสองข้างไม่เท่ากัน หัวตาปิดนิดหน่อย ทำผ่าตัดเปิดหัวตา

หัวตาปิดเยอะมาก ทำผ่าตัดเปิดหัวตา ลงแผลมาถึงด้านล่าง หลังทำ 1 เดือน ยังมีรอยแดงๆบ้าง


หลักการการทำผ่าตัดเปิดหัวตา

 1. กำจัดสาเหตุกที่ทำให้เกิดหัวตาปิด เช่นกล้ามเนื้อที่เปลือกตา เกาะผิดที่

 2. แก้ไขโยกสลับเนื้อที่บริเวณเปลือกตาด้านในหัวตาที่มีเนื้อน้อย และสั้น ให้ยาวขึ้น เพื่อให้ไม่เกิดการดึงรั้งเกิดเป็นหัวตาปิด

 3. พยายามไม่ให้มีแผลเป็นที่ด้านในหัวตา ให้มากที่สุด

 4. ทำวาดหรือวางแผนทำผ่าตัดเปิดหัวตาโดยวิธีดที่ไม่ได้สลับซับซ้อนมาก และทำให้สามารถทำตาสองชั้น ไปในคราวเดียวกันได้ด้วย

ถ้ามีหัวตาปิด และทำตาสองชั้น แต่ไม่ได้ทำเปิดหัวตา จะเกิดอะไรขึ้น

 • ถ้าทำตาสองชั้น แต่คนไข้ยังมีหัวตาปิด

 • สักจะ ชั้นตาด้านในจะคลายตัว ความกว้างชั้นตาและช่องเปิดตา ดูสั้นลง

 • อย่างในรูป ทำตาสองชั้นแบบเย็บ 3 จุด แต่ไม่นาน ชั้นตาโดยเฉพาะด้านในจะหายไป เพราะยังมีหัวตาปิดอยู่

 • ต้องมาทำเปิดหัวตา เพื่อช่วยให้ดูชั้นตาสวยขึ้น ดูยาวขึ้น


หัวตาปิด เย็บสามจุด  ทำผ่าตัดเปิดหัวตา
เย็บสามจุดในหัวตาปิด รอยพับชั้นตาจะยังดูไม่กว้าง ต้องทำการเปิดหัวตาร่วมด้วยReference

 1. Epicanthoplasty with double eyelidplasty incorporating modified Z-plasty for Chinese patients

 2. A New Z-Epicanthoplasty and a Concomitant Double Eyelidplasty in Chinese Eyelids


35 views0 comments
bottom of page