ตาสองชั้น เปิดหัวตาเกาหลี แบบซ้อนทับหัวตา หรือ รีเดรป

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Blood Science Principle and Pathology 2014

9. Immunopathology 9.2 Basics of Immune system Monocytes ใน blood , ถ้ามันเข้าไปอยู่ใน tissue such as skin/lung ~ มันจะกลายเป็น macrophage Basophils -ถ้าเข้าไปใน tiss จะกลายเป็น mast cells different