็History of Vaccine Development

Updated: Aug 17, 2021

1. Introduction

2. "Variolation" and Vaccination in Late Imperial China , Ca 1570-1911

  • 1st reliable record smallpox -ใน china , ศต 15

  • early Song period

  • เป็นปัญหาสำหรับ childhood disease , และยังเป็น most fatal childhood จนถึงศต 19

  • การใช้ Variolatio ใช้ human pox ต่อต้านกับ smallpox ในจีน -> เป็น ancient population inoculation ก่อน - Jennerian vaccination

  • Variolation - คือการปลูกฝึ ป้องกันไข้ทรพิษ หรือ ฝีดาษ


Smallpox
Smallpox ไข้ทรพิษ หรือ ไข้ฝีดาษ


The Development of Variolation in China

  • ข้อมูล การ variolation ตั้งแต่ 1695 โดย Zhang Lu <- technique จากเต๋า , เริ่มที่ Jiangxi ด้านล่างของแม่น้ำแยงซี

  • p21

3.Edward Jenner's Role in Introduction of Smallpox Vaccine


Reference

  1. OPDF History of Vaccine Development

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Part I : The Basics of Preventing Infection Through Immunization 1. The Immune Response to Infection 3. Active Immunization Reference OPDF Vaccines A Clinical Overview and Practical Guide